SV Erasmus

Sinds 1 juli 1997

Uitnodiging / agenda ledenvergadering 20 november 2023

Vrijdag 10 november worden de vergaderstukken per mail aan alle leden van 16 jaar en ouder toegezonden. Hieronder alvast de agenda:
– 1. Opening
– 2. Mededelingen/ingekomen stukken
– 3. Vaststellen samenvatting algemene vergadering van 28 november 2022
– 4. Vaststellen algemeen jaarverslag seizoen 2022-2023
– 5. Vaststellen financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
– 6. Verslag kascommissie
– 7. Bespreking gevoerde beleid tijdens seizoen 2022-2023
– 8. Vaststellen begroting seizoen 2023-2024
– 9. Verkiezing leden algemeen bestuur
– 10. Verkiezing leden kascommissie
– 11. Voorstel planning en financiering renovatie kunstgrasveld
– 12. Rondvraag
– 13. Sluiting

Recente berichten
Recente berichten
TechWire Podcast

Listen to daily tech news podcast

Maecenas potenti non, turpis eget turpis gravida maecenas.

Sportpark Erasmus

Erasmusweg 1200
2542 RZ, Den Haag

Postadres

Postbus 85727
2508 CK, Den Haag

Contact

info@sverasmus.nl
070 – 32 132 13